Stowarzyszenie „Spełniamy Marzenia”

Stowarzyszenie "Spełniamy Marzenia"

Stowarzyszenie ,, Spełniamy Marzenia ˮ  w Kraśniku powstało w styczniu 2020 roku, działa przy Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 1 i Nr 2 w Kraśniku.

Głównym celem Stowarzyszenia jest  wspieranie działalności rodzinnych i instytucjonalnych form pieczy zastępczej, ma ono również za zadanie  wspieranie, tworzenie i rozwijanie systemu pomocy dziecku i rodzinie.

Zaangażowanie i działalność członków Stowarzyszenia aktywizuje wychowanków do pozytywnego i aktywnego spędzania czasu wolnego, refleksji nad swoją przyszłością,
pogłębiania więzi z otoczeniem i rodziną.

NR KONTA: 51 1240 2395 1111 0010 9811 1351 BANK PKO SA III ODDZIAŁ W KRAŚNIKU

„Spełniamy Marzenia” – Statut